รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
รายละเอียด
พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ผู้โพส : aomam
วันที่ :  30/6/2560 8:46:35


ความคิดเห็นที่ 1
แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช
จาก aomam [30/6/2560 8:50:07 ]

ความคิดเห็นที่ 2
เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย
จาก aomam [30/6/2560 8:50:34 ]

ความคิดเห็นที่ 3
ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
จาก aomam [30/6/2560 8:50:59 ]

ความคิดเห็นที่ 4
จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป
จาก aomam [30/6/2560 8:51:13 ]

ความคิดเห็นที่ 5
ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
จาก aomam [30/6/2560 8:55:08 ]

ความคิดเห็นที่ 6
เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง
จาก aomam [30/6/2560 8:55:31 ]

ความคิดเห็นที่ 7
โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน
จาก aomam [30/6/2560 8:57:13 ]

ความคิดเห็นที่ 8
ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
จาก aomam [30/6/2560 8:57:30 ]

ความคิดเห็นที่ 9
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
จาก aomam [30/6/2560 8:57:48 ]

ความคิดเห็นที่ 10
พระองค์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของพระองค์เอง
จาก aomam [30/6/2560 8:57:59 ]

ความคิดเห็นที่ 11
พระองค์ทรงเป็นที่เคารพสักการะแก่คนทั่วโลก
จาก aomam [30/6/2560 8:58:11 ]

ความคิดเห็นที่ 12
พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงเพื่อแผ่นดินชาวสยาม
จาก aomam [30/6/2560 8:58:24 ]

ความคิดเห็นที่ 13
ประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข
จาก aomam [30/6/2560 8:58:36 ]

ความคิดเห็นที่ 14
เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง
จาก aomam [30/6/2560 8:58:52 ]

ความคิดเห็นที่ 15
แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช
จาก aomam [30/6/2560 8:59:05 ]

ความคิดเห็นที่ 16
" เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล
จาก aomam [30/6/2560 8:59:18 ]

ความคิดเห็นที่ 17
คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้น ต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึ่งต่างประเทศ
จาก aomam [30/6/2560 8:59:30 ]

ความคิดเห็นที่ 18
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
จาก aomam [30/6/2560 8:59:42 ]

ความคิดเห็นที่ 19
เราคนไทยจงภูมิใจที่มี "พ่อหลวง" เป็นที่รู้จักทั่วโลก
จาก aomam [30/6/2560 8:59:59 ]

ความคิดเห็นที่ 20
พระองค์ทรงสละเวลาเพื่อพบปะประชาราษฎร์ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย
จาก aomam [30/6/2560 9:00:10 ]

ความคิดเห็นที่ 21
ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
จาก aomam [30/6/2560 9:00:24 ]

ความคิดเห็นที่ 22
ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล
จาก aomam [30/6/2560 9:00:39 ]

ความคิดเห็นที่ 23
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
จาก aomam [30/6/2560 9:00:53 ]

ความคิดเห็นที่ 24
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
จาก aomam [30/6/2560 9:01:07 ]

ความคิดเห็นที่ 25
ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
จาก aomam [30/6/2560 9:01:22 ]

ความคิดเห็นที่ 26
สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ
จาก aomam [30/6/2560 9:01:37 ]

ความคิดเห็นที่ 27
พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
จาก aomam [30/6/2560 9:01:50 ]

ความคิดเห็นที่ 28
จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป
จาก aomam [30/6/2560 9:02:04 ]

ความคิดเห็นที่ 29
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
จาก aomam [30/6/2560 9:02:17 ]

ความคิดเห็นที่ 30
ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
จาก aomam [30/6/2560 9:02:30 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
[ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images