รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนสถาบัน (โต)


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนสถาบัน (โต)
รายละเอียด
เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  2/8/2560 10:04:23


ความคิดเห็นที่ 511
ประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:25:32 ]

ความคิดเห็นที่ 512
เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:25:53 ]

ความคิดเห็นที่ 513
แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:26:05 ]

ความคิดเห็นที่ 514
" เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:26:21 ]

ความคิดเห็นที่ 515
คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้น ต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึ่งต่างประเทศ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:26:41 ]

ความคิดเห็นที่ 516
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:26:54 ]

ความคิดเห็นที่ 517
เราคนไทยจงภูมิใจที่มี "พ่อหลวง" เป็นที่รู้จักทั่วโลก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:27:07 ]

ความคิดเห็นที่ 518
พระองค์ทรงสละเวลาเพื่อพบปะประชาราษฎร์ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:27:24 ]

ความคิดเห็นที่ 519
ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:27:46 ]

ความคิดเห็นที่ 520
ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:28:02 ]

ความคิดเห็นที่ 521
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:28:27 ]

ความคิดเห็นที่ 522
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:28:42 ]

ความคิดเห็นที่ 523
ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:28:56 ]

ความคิดเห็นที่ 524
สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:29:10 ]

ความคิดเห็นที่ 525
พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:29:27 ]

ความคิดเห็นที่ 526
จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:29:40 ]

ความคิดเห็นที่ 527
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:29:54 ]

ความคิดเห็นที่ 528
ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:30:17 ]

ความคิดเห็นที่ 529
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข ตรวจถูกต้อง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:30:44 ]

ความคิดเห็นที่ 530
พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:31:03 ]

ความคิดเห็นที่ 531
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:31:16 ]

ความคิดเห็นที่ 532
ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:31:29 ]

ความคิดเห็นที่ 533
เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:31:58 ]

ความคิดเห็นที่ 534
พระปรีชาสามารถกว้างสกลไกร ไพรัชเทศประจักษ์ใจทั่วด้าว
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:32:19 ]

ความคิดเห็นที่ 535
พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:32:34 ]

ความคิดเห็นที่ 536
พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:32:51 ]

ความคิดเห็นที่ 537
พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:33:11 ]

ความคิดเห็นที่ 538
รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:33:25 ]

ความคิดเห็นที่ 539
พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:33:37 ]

ความคิดเห็นที่ 540
หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 9:33:48 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images