รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนสถาบัน (โต)


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนสถาบัน (โต)
รายละเอียด
เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  2/8/2560 10:04:23


ความคิดเห็นที่ 631
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:55:42 ]

ความคิดเห็นที่ 632
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:55:57 ]

ความคิดเห็นที่ 633
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:56:10 ]

ความคิดเห็นที่ 634
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:56:41 ]

ความคิดเห็นที่ 635
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:58:53 ]

ความคิดเห็นที่ 636
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:59:06 ]

ความคิดเห็นที่ 637
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:59:22 ]

ความคิดเห็นที่ 638
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:05:27 ]

ความคิดเห็นที่ 639
๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:07:51 ]

ความคิดเห็นที่ 640
ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:11:58 ]

ความคิดเห็นที่ 641
แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รัก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:12:29 ]

ความคิดเห็นที่ 642
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:12:42 ]

ความคิดเห็นที่ 643
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:12:54 ]

ความคิดเห็นที่ 644
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:13:51 ]

ความคิดเห็นที่ 645
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:14:20 ]

ความคิดเห็นที่ 646
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:14:59 ]

ความคิดเห็นที่ 647
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:15:14 ]

ความคิดเห็นที่ 648
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:15:29 ]

ความคิดเห็นที่ 649
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:15:46 ]

ความคิดเห็นที่ 650
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:15:59 ]

ความคิดเห็นที่ 651
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:16:12 ]

ความคิดเห็นที่ 652
ข้าพเจ้าจักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิติจะหาไม่
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:16:27 ]

ความคิดเห็นที่ 653
เราเกิดเรากินบนแผ่นดินรูปขวาน มีพ่อเดียวกันทุกบ้านเราเรียกท่านว่า พ่อสยาม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:17:22 ]

ความคิดเห็นที่ 654
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:17:35 ]

ความคิดเห็นที่ 655
สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือ สถาบัน พระมหากษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:17:47 ]

ความคิดเห็นที่ 656
รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:17:59 ]

ความคิดเห็นที่ 657
เราจักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:18:15 ]

ความคิดเห็นที่ 658
จะปกป้องรักษาเกรียติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:18:39 ]

ความคิดเห็นที่ 659
จะร่วมกันโพสข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบันด้วยกัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:18:52 ]

ความคิดเห็นที่ 660
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:19:12 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images