รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนสถาบัน (โต)


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนสถาบัน (โต)
รายละเอียด
เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  2/8/2560 10:04:23


ความคิดเห็นที่ 661
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:19:43 ]

ความคิดเห็นที่ 662
เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:20:01 ]

ความคิดเห็นที่ 663
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:20:18 ]

ความคิดเห็นที่ 664
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:20:34 ]

ความคิดเห็นที่ 665
เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:21:19 ]

ความคิดเห็นที่ 666
แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:21:57 ]

ความคิดเห็นที่ 667
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:22:09 ]

ความคิดเห็นที่ 668
เราจักไม่ยอมให้ใครมาลบลู่ สถาบัน เป็นอันขาด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:22:32 ]

ความคิดเห็นที่ 669
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:22:44 ]

ความคิดเห็นที่ 670
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำให้ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย ที่พระองค์ทรงรัก แล้วคนที่คิดไม่มี ใจทำด้วยอะไร
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:22:58 ]

ความคิดเห็นที่ 671
ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ทุกพระองค์ทรงมอบให้เรา ล้วนมีแต่สิ่งดีๆ พระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้ เราลูกพ่อหลวงจะปกป้อง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:23:14 ]

ความคิดเห็นที่ 672
รักษาไว้เป็นอย่างดี เพื่อทุกพระองค์ตราบนานแสนนาน ขออย่าให้หมิ่นพระองค์ท่านเลย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:23:28 ]

ความคิดเห็นที่ 673
อย่าได้เอา เส้นผมมาบังตา อย่าไปฟังคำคนกล่อมหูเรื่องจริงที่ปรากฏเป็นคำตอบอยู่แล้วร่วมด้วยช่วยกันให้ขบวนการนี้หมดสิ้นไปจากฝืนแผ่นดินไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:23:40 ]

ความคิดเห็นที่ 674
เห็นด้วยครับ....อย่าให้พวกอาศัยแผ่นดินแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศและพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงความคิดเห็นเลย เบื่อพวกนี้มาก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:23:57 ]

ความคิดเห็นที่ 675
อย่าให้พวกหนักแผ่นดินมาสร้างความเสียหายให้กับประเทศอีกเลย....แค่นี้พระองค์ก็ทรงเหนื่อยพระทัยพออยู่แล้ว
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:24:10 ]

ความคิดเห็นที่ 676
ร่วมต่อต้านผู้หมิ่นเบื้องสูงและสถาบัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:24:24 ]

ความคิดเห็นที่ 677
ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:24:58 ]

ความคิดเห็นที่ 678
ใครไม่รักพ่อ ไม่เคารพพ่อ ไม่เกรงกลัวพ่อ ทำให้พ่อเสียใจ ออกไปจากบ้านพ่อเถอะครับ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:25:16 ]

ความคิดเห็นที่ 679
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษาเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:25:34 ]

ความคิดเห็นที่ 680
หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:25:50 ]

ความคิดเห็นที่ 681
โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่งเพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวงจนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:26:04 ]

ความคิดเห็นที่ 682
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:27:53 ]

ความคิดเห็นที่ 683
เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:28:14 ]

ความคิดเห็นที่ 684
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:28:26 ]

ความคิดเห็นที่ 685
ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพรตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:28:52 ]

ความคิดเห็นที่ 686
พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:29:09 ]

ความคิดเห็นที่ 687
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:30:55 ]

ความคิดเห็นที่ 688
ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:31:08 ]

ความคิดเห็นที่ 689
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:31:21 ]

ความคิดเห็นที่ 690
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 10:32:30 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images