รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนสถาบัน (โต)


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนสถาบัน (โต)
รายละเอียด
เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  2/8/2560 10:04:23


ความคิดเห็นที่ 61
เราเป็นมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:02:27 ]

ความคิดเห็นที่ 62
3 สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:02:44 ]

ความคิดเห็นที่ 63
ธงชาติไทยมี 3 สี แต่ละสีมีความหมายช่วยรักสามัคคี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:05:08 ]

ความคิดเห็นที่ 64
แม้แต่โจรก็ยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครจะไม่รักหรือ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:05:21 ]

ความคิดเห็นที่ 65
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:05:35 ]

ความคิดเห็นที่ 66
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมามาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:05:49 ]

ความคิดเห็นที่ 67
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้นจากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:06:03 ]

ความคิดเห็นที่ 68
พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:06:34 ]

ความคิดเห็นที่ 69
ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:06:48 ]

ความคิดเห็นที่ 70
ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี
มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:07:05 ]

ความคิดเห็นที่ 71
น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:07:24 ]

ความคิดเห็นที่ 72
ขอให้คนไทยทุกคนรักกันมากๆ เพื่อในหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:07:40 ]

ความคิดเห็นที่ 73
ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:07:53 ]

ความคิดเห็นที่ 74
คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:08:10 ]

ความคิดเห็นที่ 75
บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:08:24 ]

ความคิดเห็นที่ 76
ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:08:38 ]

ความคิดเห็นที่ 77
ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:08:51 ]

ความคิดเห็นที่ 78
น้ำพระราชหฤทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:09:08 ]

ความคิดเห็นที่ 79
จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:09:22 ]

ความคิดเห็นที่ 80
บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:09:42 ]

ความคิดเห็นที่ 81
เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:10:11 ]

ความคิดเห็นที่ 82
อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:10:27 ]

ความคิดเห็นที่ 83
พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:10:42 ]

ความคิดเห็นที่ 84
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:10:56 ]

ความคิดเห็นที่ 85
ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:11:17 ]

ความคิดเห็นที่ 86
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:11:35 ]

ความคิดเห็นที่ 87
ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:11:50 ]

ความคิดเห็นที่ 88
ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:12:06 ]

ความคิดเห็นที่ 89
ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:12:23 ]

ความคิดเห็นที่ 90
ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:12:58 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images