รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนสถาบัน (โต)


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนสถาบัน (โต)
รายละเอียด
เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  2/8/2560 10:04:23


ความคิดเห็นที่ 151
รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:43:42 ]

ความคิดเห็นที่ 152
น้ำพระราชหฤทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:43:54 ]

ความคิดเห็นที่ 153
ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:44:06 ]

ความคิดเห็นที่ 154
พ่อของแผ่นดิน เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:44:20 ]

ความคิดเห็นที่ 155
พระมหากษัตริย์ ทรงรอบรู้ทุกด้านสาขา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:44:34 ]

ความคิดเห็นที่ 156
พ่อหลวงคือดวงประทีปของปวงชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:44:47 ]

ความคิดเห็นที่ 157
ในหลวงมิรู้เหน็ด มิรู้เหนื่อย เพื่อให้ประชาชนของประองค์มีความสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:45:11 ]

ความคิดเห็นที่ 158
อยากให้ประเทศไทยสงบสุขสักที
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:45:27 ]

ความคิดเห็นที่ 159
พระองค์ เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:45:43 ]

ความคิดเห็นที่ 160
พระองค์ เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:45:58 ]

ความคิดเห็นที่ 161
พระองค์ เป็นผู้ให้ตลอดกาล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:46:11 ]

ความคิดเห็นที่ 162
พระองค์ เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:46:26 ]

ความคิดเห็นที่ 163
พระองค์ เป็นสมติเทพที่ควรบูชา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:46:40 ]

ความคิดเห็นที่ 164
พระองค์ เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:46:52 ]

ความคิดเห็นที่ 165
กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:47:05 ]

ความคิดเห็นที่ 166
กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:47:20 ]

ความคิดเห็นที่ 167
ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:56:15 ]

ความคิดเห็นที่ 168
มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:56:29 ]

ความคิดเห็นที่ 169
ขอจงทรงพระเจริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:56:41 ]

ความคิดเห็นที่ 170
ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:56:56 ]

ความคิดเห็นที่ 171
บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:57:12 ]

ความคิดเห็นที่ 172
พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:57:27 ]

ความคิดเห็นที่ 173
พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:57:40 ]

ความคิดเห็นที่ 174
พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:57:55 ]

ความคิดเห็นที่ 175
พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:58:09 ]

ความคิดเห็นที่ 176
พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:58:25 ]

ความคิดเห็นที่ 177
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:58:45 ]

ความคิดเห็นที่ 178
พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:59:01 ]

ความคิดเห็นที่ 179
ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:59:21 ]

ความคิดเห็นที่ 180
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:59:36 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images